Πάνω από το 34% των παιδιών του Δημοτικού και Γυμνασίου έχουν βάρος υψηλότερο του φυσιολογικού και χαρακτηρίζονται υπέρβαρα ή παχύσαρκα.
Με άλλα λόγια, ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ελληνόπουλα έχει πρόβλημα με το βάρος του.

Η παιδική παχυσαρκία τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημίας στην Ελλάδα, επηρεάζοντας τα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση και απασχολεί ιδιαιτέρα τους επιστήμονες ως προς την εξάπλωση αλλά και την ανάσχεσή της.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο-πρόγραμμα από το Υπουργείο που θα συμβάλλει στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΑΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 63 ΕΥΡΩ.

Σε αυτό προσμετράτε το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την αποφυγή της πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας των ελληνόπουλων.