Προδιαβητης : Πρέπει να ανησυχώ για το σάκχαρο μου;❓

 Όταν το σάκχαρο νηστείας είναι μεταξύ (100-125 mg/dl) ή όταν η τιμή της HbA1c (γλυκοζυλιωμενης αιμοσφαιρίνης) είναι μεταξύ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προδιαβητης : Πρέπει να ανησυχώ για το σάκχαρο μου;❓