Τιμές

Μόνο λιπομέτρηση

12
 • Γίνεται αναλυτική και τμηματική μέτρηση (δεξί πόδι, δεξί χέρι κτλ.) λίπους, μυικής μάζας, σωματικών υγρών (ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια), καθώς και μέτρηση του μεταβολισμού, βιταμινών,σύνθεση σώματος και βάρους.

1η Επίσκεψη

50
 • (40 λεπτά) που περιλαμβάνει:
  Λήψη ιστορικού
  Μετρήσεις (βάρους, λίπους, μυικής μάζας, σωματικών υγρών, βιταμινών και σύνθεση του σώματος)
  Διαμόρφωση διαιτολογίου

Επόμενες επισκέψεις

35
 • (15-20 λεπτά) που περιλαμβάνει:
  Μετρήσεις (βάρους, λίπους, μυικής μάζας, σωματικών υγρών, βιταμινών και σύνθεση του σώματος)
  Αλλαγή διαιτολογίου

Ειδικες Τιμές για ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 • Ζητήστε μας προσφορά

Eξ’ αποστάσεως (viber ή messenger)

50
 • Videoκλήση ή τηλεφωνική κλήση διάρκειας 45 λεπτών. Η αποστολή διαιτολογίου γίνεται μέσω e-mail ή μέσω φωτογραφίας

Eξ’ αποστάσεως (viber ή messenger)

35
 • Ανανέωση διαιτολογίου μέσω videoκλήσης ή τηλεφωνικής κλήσης διάρκειας 15 - 20 λεπτών. Η αποστολή διαιτολογίου γίνεται μέσω e-mail ή μέσω φωτογραφίας

* Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
** Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται ανά 7, 10 και 15 ημέρες μέχρι την επίτευξη του στόχου.